EEN DIER IS GÉÉN DING!! - Dierenmishandeling moet bestraft. Actie door Jamie Jane Bosman
Bedankt voor uw bezoek!
 

Omdat u mijn site bezoekt, ga ik ervan uit dat u zich het lot van dieren aantrekt, net als ik.
 
 
 
 
In Nederland zijn de mensen over het algemeen meer begaan met het lot van dieren dan in andere landen, maar ook in ons eigen land is er nog heel veel mis.
 
Ik vind het vreselijk dat dierenmishandeling vaak niet of te weinig wordt aangepakt en niet, of te weinig/te laag, bestraft wordt.
Nadat ik mij hier intensiever in ben gaan verdiepen, bleek mij dat dit vooral komt doordat in onze wetgeving nog steeds een dier als een ding wordt beschouwd. Dit kan zo niet langer!
 
EEN DIER IS EEN LEVEND WEZEN MET GEVOEL!
 
 
Een dier is nog altijd een niet-beschermd wezen, ondanks alle wet- en regelgeving in Nederland. Bij mijn zoektocht naar alle informatie hieromtrent kwam ik ook uit bij een verhaal over Eugénie de Bordes. Zij is juriste en werkzaam bij het juridisch adviesbureau dierzaken. Zij is op 14 december 2010 gepromoveerd op haar proefschrift 'Dieren in het Geding' en zij stelt in haar proefschrift duidelijk de onwil en het onvermogen van de wetgever om een dier meer bescherming te bieden.
 
Ik vind dat er een einde moet komen aan de enorm slechte bescherming van dieren, zeker op juridisch gebied. Jaren geleden werd dierenmishandeling uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en ondergebracht in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Die wijziging is absoluut in het nadeel geweest van de dieren en ook de nieuwe Wet Dieren die in mei 2011 is aangenomen en op 1 januari 2013 van kracht wordt, biedt niet veel uitkomst.
Zowel in het Burgerlijk Wetboek als in het Wetboek van Strafrecht wordt dierenmishandeling namelijk gelijkgesteld aan 'vernieling van goederen'. Door deze manco's in de wetgeving, kan dierenmishandeling nog steeds niet optimaal bestraft worden. Ik zet mij dan ook in voor een voorstel wetswijziging om dieren niet langer als dingen te laten beschouwen in het BW en WvS en dierenmishandeling gelijk te schakelen aan mishandeling van mensen, met dien verstande dat dierenmishandeling als een misdaad wordt beschouwd en niet langer als 'beschadiging'. Hierdoor kan dierenmishandeling beter worden aangepakt en (beter) bestraft!
 
Tevens is uit wetenschappelijk onderzoek vast komen te staan dat in gezinnen waarin dierenmishandeling wordt geconstateerd, ook vaak sprake is van huiselijk geweld. Agenten die er nu tegenop zien om opgeleid te worden tot 'animal cop' omdat zij zich liever richten op mensen, gaan wellicht meer inzien hoe belangrijk het is om 'animal cop' te zijn, wanneer dierenmishandelaars conform de wet beter bestraft kunnen worden (nu komen zij er vaak met een waarschuwing of boete vanaf) en het voor animal cops een stimulans gaat worden om de combinatie van dierenmishandeling/huiselijk geweld in de gaten te houden, eventueel in samenspraak met Jeugdzorg.
 
Daarom neem ik het burgerinitiatief om te proberen tot een voorstel wetswijziging te komen zodat een dier als een levend wezen beschouwd gaat worden!
 
Ik heb hier 40.000 handtekeningen voor nodig.
 
Wanneer ik de 40.000 handtekeningen heb behaald, worden deze voorgelegd aan de Beoordelingscommissie. Die commissie bepaalt vervolgens of mijn voorstel wordt voorgelegd aan de Kamer.
De beoordelingscommissie kan steekproefsgewijze controleren of de door mij aangeleverde handtekeningen correct zijn. Dit betekent dat handtekeningen voorzien moeten zijn van adresgegevens en geboorte-data. Uw adresgegevens zijn dus nodig omdat er anders zomaar namen verzonnen zouden kunnen worden. Namen zonder NAW-gegevens worden door de beoordelingscommissie niet erkend! Het vergt nogal wat van u wanneer u een handtekening wilt zetten maar ik hoop dat dit u niet zal weerhouden om voor mijn actie te tekenen! Uiteraard vallen uw gegevens onder de privacy-wetgeving.
 
DIEREN KUNNEN NIET VOOR ZICHZELF
OPKOMEN!
 
Wilt u uw handtekening plaatsen?  Vult u dan alstublieft onderstaand formulier in (of het tweede formulier op de pagina 'Contact'). Namens de dieren alvast bedankt!
 
Vult u alstublieft alles in? Anders wordt het formulier door de beoordelingscommissie (zie hierboven) niet als uw handtekening erkend en dat zou zonde zijn! Dus graag al uw gegevens en zowel uw adres als uw woonplaats!
 
Privacyverklaring: Uw gegevens zijn bestemd voor deze handteke-ningenactie en zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt.
HANDTEKENINGFORMULIER
Dit formulier dient als mijn handtekening te worden beschouwd. Achternaam en voorletters:
Adres
Woonplaats
Ik verklaar dat ik ouder ben dan 18 jaar. Mijn geboortedatum:
Ik plaats mijn handtekening voor de actie voorstel wetswijziging 'een dier is geen ding'. Ik weet dat de beoordelingscommissie mij bij een steekproef zou kunnen benaderen ter controle van mijn gegevens en ik zal in dat geval daaraan meewerken.
Akkoord
Namens de dieren alvast heel hartelijk bedankt!!
 
 
Voor meer informatie, zie 'over ons'.
Op hyves zijn we ook te vinden: www.eendierisgeending.hyves.nl.
 
HOU DEZE WEBSITE IN DE GATEN VOOR HET VERLOOP VAN DE ACTIE... Kijk onder 'Nieuws'.
 
En vraagt u alstublieft zoveel mogelijk mensen om óók te tekenen!
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint