EEN DIER IS GÉÉN DING!! - Dierenmishandeling moet bestraft. Actie door Jamie Jane Bosman
Over mij/ons
 
Mijn naam is Jamie Jane Bosman.
Ik ben geboren te Almere in 1993.
Als klein kind voelde ik al een grote liefde voor dieren.
Sinds de basisschool wist ik zeker dat ik qua vervolgopleiding 'iets met dieren' wilde gaan doen en daarom heb ik gekozen voor het Groenhorstcollege, richting dierverzorging.
 
Nadat ik mijn diploma had behaald, ben ik gestart met de MBO-opleiding Management-Dierverzorging aan het Groenhorstcollege. Ik ga ervan uit deze opleiding in 2013 te kunnen afronden.
 
Het lot van dieren trek ik mij erg aan.
Mijn gezinsleden (mijn iets jongere zusje en mijn moeder) voelen dit net zo en wij hebben dan ook huisdieren waarvan wij een aantal voor een zekere akelige ondergang hebben behoed.
 
Vaak zeggen mensen: "het is een druppel op een gloeiende plaat", maar laat ons dan maar die druppel zijn!
 
Ik ga proberen mensen te bewegen om ook 'een druppel' te willen zijn.
En wel voor het volgende:
In de huidige Nederlandse wetgeving is een dier nog steeds een ding. Hierdoor wordt dierenmishandeling niet/nauwelijks aangepakt en bestraft.
Een dier is géén ding maar een levend wezen; een wezen met gevoel!
Wij kunnen ons onmogelijk de enorme angst en vreselijke pijn indenken wat een dier ervaart bij mishandeling, maar het moet verschrikkelijk zijn. Mishandeling MOET bestraft kunnen worden. Elk dier heeft recht op een fijn leven!
 
 
Daarom neem ik het initiatief om handtekeningen in te zamelen voor een voorstel wetswijziging opdat een dier niet langer als een ding wordt beschouwd maar als levend wezen zodat er bij geconstateerde dierenmishandeling bestraft kan worden zoals bij mishandeling van mensen.
 
Ik heb daarvoor minimaal 40.000 handtekeningen nodig! Deze handtekeningen ga ik aanbieden aan de beoordelingscommissie, die gaat bepalen of het wordt voorgelegd aan de Kamer.
De beoordelingscommissie gaat steekproefsgewijs de handtekeningen controleren, wat betekent dat de handtekeningen vergezeld dienen te gaan van geboortedata en adresgegevens. Handtekeningplaatsers kunnen dan ook benaderd worden door de commissie ter controle en moeten daarom minimaal 18 jaar zijn.
 
Dit vergt natuurlijk wel iets van degene die mijn actie ondersteunt en een handtekening plaatst, maar ik ga ervan uit dat de handtekeningplaatser dit uit liefde voor dieren er graag voor over heeft!
 
 
 
 
Doe alstublieft mee!
 
 
 
 
 
Organisaties/Partijen/Personen/Bedrijven die achter mijn actie staan, zijn o.a. (in alfabetische volgorde):
 • Adelante honden (zet zich in voor asiels in buitenland en specifiek in Spanje), zie
 
 • ALAS Rescue Team (geeft Spaanse honden die vaak uit een 'perrera' komen een liefdevol thuis in Nederland), zie
 
 
 
 
 • Apam (zet zich in voor de honden en katten in Roemenie), zie www.apamnl.weebly.com
 • Diervriendelijk grancafe De Bonte Kraai te Katwijk aan Zee, zie
 
 
 • BUZhonden (BUitenlandse Zwerfhonden), zie
 
 • Costablancadieren, zie
 
 
 
 
 
 • Dierenstichting Hope, zie
 
 
 
 
 • EDEV (een dier een vriend), zie
 
 
 
 • FWF Feline Welfare Foundation, zie
 
 • Groen Links
 • Hart voor Dieren, zie
 
 
 
 • Huisje Bio Beestje, zie
 
 
 
 
 
 • International Fund for Animal Welfare, zie
 
 
 
 • Jewelry Heart, zie
 
 
 
 
 • Joost Eerdmans, wethouder Capelle a/d IJssel, oprichter start proef Dierenpolitie te Capelle
 • Ovidefarm, zie
 
 
 
 
 • Partij voor de Dieren
 • Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren
 • Stichting Dierenlot, zie
 
 
 
 
 • Stichting Menodi, zie
 
 
 
 
 
 
 • Stichting OASE in Arcen (opvang exotische dieren), zie
 
 
 
 • Stichting Stem voor Dieren, zie
 
 
 
 • World Society for the Protection of Animals, zie
 
 
 
 
 • Zeehondencrèche Lenie 't Hart (Pieterburen), zie
 
 
 
 
 
 
 
en Organisaties/Partijen/Personen/Bedrijven die mijn actie ondersteunen, zijn o.a.:
 • Animal Rescue Sofia, zie
en voor Bulgarije www.arsofia.org
 
 • B the One (het eerste maatblad van Nederland), zie
 
 
 • Groenhorstcollege Almere, zie
 
 
 • V.o.f. Marcel Smeets Tegels & Mozaiek A la carte Maastricht, zie
 
 
 • Stichting Dierennood, zie
 
 
 
 • Stichting Dierentoekomst, zie
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u uw handtekening plaatsen voor mijn actie? Kijk dan onder 'Home' of onder 'Contact' voor het handtekeningformulier.
 
Website
mogelijk gemaakt
door Vistaprint